device             desktop             vi

Uslubiy Kengash

 Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Uslubiy kengashi (Seleksiya va urug’chilik) tarkibining 2016 yil uchun tavsiya etilayotgan a’zolari ro‘yhati

 

Familiyasi, ismi, sharifi

Lavozimi, ilmiy darajasi

1

Raxmonqulov S.

“O‘simliklar biokimyosi va fiziologiyasi” lab. mudiri, b.f.d., prof. – rais

2

Ibragimov P.SH.

“Immunologiya va sun’iy iqlim” lab. mudiri v.v.b., q.x.f.d., prof. – rais o‘rinbosari

3

Qo‘chqorov O.

“Suv tanqisligi va sho‘rga chidamli g‘o‘za navlari selek-siyasi” lab. kat.il.xod. q.x.f.n. – kengash kotibi

4

Avtonomov V.A.

“Tola sifati IV-V tipga mansub g‘o‘za navlari selek-siyasi” lab. mudiri v.v.b., q.x.f.d. – kengash a’zosi

5

Kozubaev SH.S.

“G‘o‘za urug‘chiligi va urug‘shunosligi” lab. mudiri v.v.b., q.x.f.d. – kengash a’zosi

6

Saydaliev X.

“G‘o‘za va beda kolleksiyasi, introduksiyasi” lab. mudiri v.v.b., q.x.f.d., prof. – kengash a’zosi

7

Namazov SH.

G‘o‘za genetikasi va sitologiyasi lab. mudiri v.v.b. q.x.f.d., prof. - kengash a’zosi

8

Amanturdiev A.

“Suv tanqisligi va sho‘rga chidamli g‘o‘za navlari selek-siyasi” lab. mudiri v.v.b. q.x.f.n. – kengash a’zosi

9

Miraxmedov M.S.

“Intensiv tipga mansub g‘o‘za navlari seleksiyasi” lab.   katta ilmiy xodimi, b.f.n., katta i.x. – a’zo

10

Alixodjaeva S.

“Suv tanqisligi va sho‘rga chidamli g‘o‘za navlari selek-siyasi” lab. kat.il.xod., b.f.n. – kengash a’zosi

11

Babaev YA.A.

“Intensiv tipga mansub g‘o‘za navlari seleksiyasi” lab. mudiri v.v.b., q.x.f.n. – kengash a’zosi

12

Isroilov M.J.

“Intensiv tipga mansub g‘o‘za navlari seleksiyasi” lab. katta ilmiy xodimi, q.x.f.n.– kengash a’zosi

13

Turopxodjaeva M.

Qishloq xo‘jaligi ekinlari standartlarini ishlab chiqish va metodologiyasi lab. mudiri v.v.b. q.x.f.n. – kengash a’zosi

14

Sidik-Xodjaev R.

“Beda seleksiyasi va urug‘chiligi” lab. mudiri v.v.b., q.x.f.n. – kengash a’zosi

15

Xalmanov B.A.

“Tolaning texnologik sifatlarini o‘rganish” lab. mudiri v.v.b., q.x.f.n. – kengash a’zosi

 

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Uslubiy kengashi (Agrotexnologiya masalalari bo‘yicha) tarkibining 2016 yil uchun tavsiya etilayotgan a’zolari ro‘yhati

         №

Familiyasi, ismi, sharifi

Lavozimi, ilmiy darajasi

1.

Teshaev Fatullo Jo‘raqulovich

Direktorining ilmiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari, q.x.f.d., kengash raisi

2.

Ibragimov Nazar Madrimovich

Yetakchi ilmiy xodimi q.x.f.d., professor, kengash raisi o‘rinbosari

3.

Iminov Abduvali Abdumannobovich

Katta ilmiy xodim-izlanuvchi, k.x.f.n.,

kengash kotibi

4

Shadmanov Djamoliddin Kazakdjonovich

Direktorining umumiy va ishlab chiqarish bo‘yicha o‘rinbosari, q.x.f.n., kengash a’zosi

5.

Mirzajonov Qirg‘izboy Mirzajonovich

Bosh ilmiy maslahatchisi, akademik, kengash a’zosi

6.

Avliyoqulov Avaz Eronqulovich

” G‘o‘za navlari agrotexnologiyasi” laboratoriya mudiri, q.x.f.d., professor, kengash a’zosi

7.

Axmedov Djamalxan Xo‘jaxanovich

“Intensiv tipga mansub g’o’za navlari seleksiyasi” laboratoriyasi yetakchi ilmiy xodimi, b.f.d., kengash a’zosi

8.

Abdualimov Shuhrat Xamadullaevich

“O‘sishni sozlovchi moddalar” laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., katta ilmiy xodim, kengash a’zosi

9.

Xasanova Feruza Marifovna

“Tuproqqa ishlov berish va uni texnologiyasini takomillashtirish” laboratoriyasi mudiri, q.x.f.n., katta ilmiy xodim, kengash a’zosi

10.

Niyozaliev Begali Irisalievich

Katta ilmiy xodim-izlanuvchi, q.x.f.n., kengash a’zosi

11.

Tillabekov Botir Xasanovich

“Mineral, organik va noan’anaviy o‘g‘itlarni qo’llash texnologiyalarini ishlab chiqish va ommaviy taxlillar” laboratoriyasi mudiri, q.x.f.n., katta ilmiy xodim, kengash a’zosi

12.

Kadirxodjaeva Mamura Faridovna

“Ilmiy kadrlarni tayyorlash va mutaxassislarni qayta tayyorlash” bo‘limi mudiri, k.x.f.n., katta ilmiy xodim, kengash a’zosi.

13.

Xasanov Maqsudjon Marifovich

“Tuproqqa ishlov berish va uni texnologiyasini takomillashtirish” laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, q.x.f.n., kengash a’zosi

14.

Nuriddinov Abdumalik Mukaranqulovich

“Intensiv tipga mansub g’o’za navlari seleksiyasi” laboratoriyasi katta ilmiy xodimi, q.x.f.n., kengash a’zosi

15.

Tungushova Dilbar Abdukayumovna

Katta ilmiy xodim-izlanuvchi, q.x.f.n., kengash a’zosi