device             desktop             vi

Laboratoriyalar

PAXTA SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYALARI  ILMIY-TADQIQOT INSTITUTIDA MAVJUD LABORATORIYALAR:

1. G'o'za va beda kolleksiyasi, introduksiyasi laboratoriyasi.

2. Go'za genetikasi va sitologiyasi laboratoriyasi.

3. Immunologiya va sun'iy iqlim laboratoriyasi.

4. G'o'za urug'chiligi va urug'shunosligi laboratoriyasi.

5. Intensiv tipga mansub  g'o'za navlari seleksiyasi laboratoriyasi.

6. Tola sifati IV-V tipga mansub  g'o'za navlari seleksiyasi laboratoriyasi.

7. Suv tanqisligi va sho'rga chidamli  g'o'za navlari seleksiyasi laboratoriyasi.

8. Beda seleksiyasi va urug'chiligi laboratoriyasi.

9. O'simliklar bioximiyasi va fiziologiyasi laboratoriyasi.

10. Tolaning texnologik sifatlarini o'rganish laboratoriyasi.

11. Qishloq xo'jaligi ekinlari standartlarini ishlab chiqish va metodologiyasi laboratoriyasi.

12.Tuproqqa ishlov berish va uning texnologiyasini takomillashtirish laboratoriyasi.

13. Mineral, organik va noan'anaviy o'g'itlarni  qo'llash texnologiyalarini  ishlab chiqish va ommaviy tahlillar laboratoriyasi.

14. G'o'za navlari agrotexnologiyasi laboratoriyasi.

15. Almashlab ekish va  g'o'za viltiga qarshi kurash laboratoriyasi.

16. O'sish regulyatorlari laboratoriyasi.

17. Tuproqni erroziyadan himoya qilish va agroekologiya laboratoriyasi.

18. Tuproqning meliorativ  holatini, sug'orish va sug'orish texnikasini yaxshilash usullarini ishlab chiqish laboratoriyasi.

19. G'o'za defoliasiyasi va desikasiyasi laboratoriyasi.