device             desktop             vi

Bo'limlar

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutining tarkibidagi bo‘limlar


1.    Ilmiy ishlanmalarni va xorijiy aloqalarni muvofiqlashtirish bo‘limi;
2.    Ilmiy kadrlarni tayyorlash va mutaxassislarni qayta tayyorlash bo‘limi;
3.    Ish yuritish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, patentshunoslik va arxiv bo‘limi;
4.    Ilmiy- ishlab chiqarish bo‘limi;
5.    Targ‘ibot, joriy etish va marketing bo‘limi;
6.    Iqtisodiy tahlil va moliyalashtirish bo‘limi;
7.    Buxgalteriya hisobi bo‘limi;
8.    Kadrlar va maxsus bo‘lim.